http://www.labrador.witryna.info/
01

ŻYWIENIE

Co do żywienia są rózne opinie na ten temat, dlatego tez trudno ustalić jednolitą dietę dla danej rasy. Natomiast są podstawowe zasady związane z żywieniem, pokarmy które szkodzą i są dobrze przyswajalne.
Nasze szczeniaki od 4 tyg. życia są „dokarmiane", dostają wysokiej jakości karmę połączoną z innymi wysoko pożądanymi produktami oraz zestawem witamin, dobieranym przez weterynarza. Przed opuszczeniem Hodowli szczeniaki w wieku 7 tygodni dostają zbilansowaną karmę bardzo dobrej jakości, którą przyszły właściciel może zakupić w dobrym sklepie zoologicznym o czym Nabywca jest informowany. Po zmianie otoczenia, pomimo stresu z tym związanego, szczeniak w okresie „klimatyzowania się" musi otrzymać to samo pożywienie. W pierwszym tygodniu NIE ZMIENIAMY POKARMU!!! Nie dajemy mleka do picia i nie karmimy zawartością garnka z obiadu lub lodówki. Zaletą tego jest brak zaburzeń trawiennych (rozwolnienia, biegunki), w okresie stresu adaptacyjnego, a nawet jego zmniejszenie jeśli by takowe wystąpiły (często powodem jest zmiana wody i stres). Szczeniaka traktujemy jak niemowlaka. Proszę sobie wyobrazić co by było gdyby niemowle zamiast butelki mleka które pije dostało butelke sosu - biegunka, wymioty, szpital - gwarantowane! Dokładnie to samo się dzieje ze szczeniakiem. Po okresie adaptacyjnym, szczeniak może otrzymywać inne pożywienie, lub pożywienie uzupełniające, ale musimy pamiętać, że nagła zmiana jedzenia może rozstroić delikatny układ pokarmowy. Dlatego zmiana sposobu żywienia powinna odbywać się stopniowo przez okres 7 dni. Czyli do pożywienia dotychczasowego stopniowo wprowadzamy nowe, w końcowym efekcie je zastępując Dodając nowe produkty typu np warzywa kierujemy się zasadą jedno co 3 dni. Stopniowanie zmiany pożywienia zapobiega rozstrojowi układu pokarmowego, a tym samym osłabienia zdrowia pupila, oraz wykluczenie alergii pokarmowej na poszczególne składniki Tyle z naszego doświadczenia, jeśli chcesz poznać inne opinie, również profesjonalistów kliknij na poniższego linka
.

pies - żywienie

GWARANCJA

Szczeniaki opuszczające naszą Hodowle są zdrowe! Nie wykazujące zmian i objawów chorobowych, żywe i wesołe, chętne do zabawy. Wszystkie szczenięta są zaszczepione jedna z najlepszych szczepionek, adekwatnie do wieku. Należy również pamiętać, że pierwsze szczepienie, które wykonuje najczęściej między 5 - 6 tygodniem życia szczeniaka lekarz weterynarii, nie daje całkowitej odporności na choroby wirusowe. Istnieje więc możliwość zakażenia wirusem, dlatego nabywca zobowiązuje się do niewyprowadzania nowego pupila na spacery do 7 dni po drugim szczepieniu. Należy pamiętać, że w takich skupiskach jak bloki również jest dużo innych psiaków, które wyprowadzane na pobliski trawnik lub miejsce wyznaczone do wyprowadzania psów - mogą być nie szczepione a co najgorsze chore. Te ostatnie zwłaszcza zostawiają w takich miejscach wirusy, których są nosicielami. Na przykład wirus Parwowirosy i Koranowirosy oraz rotawirusy wydalane są w kale. Można wyobrazić sobie czego się nawącha nasz ukochany nowy pupil jeśli trafi na taki trawnik. Dotyczy to także przydomowych podwórek, na którym są inne zwierzęta czy choćby przelatujące ptaki.
Dokładamy wszelkich starań, systematycznie sprzątamy i odkażamy oraz polepszamy warunki w jakich przebywają szczeniaki i ich rodzice. Jesteśmy pewni, ze nasze szczeniaki są zdrowe! Owszem, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Dlatego też aby Nabywca był zadowolony Hodowla udziela gwarancji na zdrowie szczeniaka na niżej opisanych warunkach Gwarancji Zdrowia.


UMOWA KUPNA - wzór

Poniżej przedstawiam wzór umowy, która jest zawierana przy zakupie szczeniaczka.

Zawarta w dniu …................. pomiędzy: ….....................................................................................................................
a Nabywcą…........................................................................................................................................................................
Przedmiotem transakcji jest szczenię płci …............. maści ...................., szczenię nie posiada metryki.
Strony ustaliły wartość psa na …........zł, …............................ złotych, płatne w całości przy zawarciu umowy.
Wpłacono zaliczkę: .............zł ...........................................zł. Szczenię zostanie odebrane do dnia: ......................................
Sprzedający oświadcza że:
1.  w dniu sprzedaży szczenię jest pełnowartościowym egzemplarzem, bez widocznych wad anatomicznych,
2. szczenię zostało zaszczepione i odrobaczone (wg. Książeczki Zdrowia Psa),
3. nabywca został poinformowany o wadach, zaletach i potrzebach danej rasy oraz o dotychczasowej diecie,
szczepieniach i sposobie prowadzenia szczenięcia.
4. pies stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw na rzecz osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
Kupujący oświadcza, że:
1. otrzymał szczenię w dobrej kondycji, bez widocznych wad, nie wykazujące objawów chorobowych, nie wnosi
zastrzeżeń co do stanu zdrowia i warunków w jakich są odchowywane zwierzęta
2. został poinformowany o diecie i zasadach wychowu psa, (niezmienianie karmy, kwarantanna)
3. został poinformowany o profilaktyce: zwalczanie pasożytów wewn. i zewn., szczepieniach
4. otrzymał książeczkę zdrowia zakupionego szczenięcia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i choroby psa nabyte po sprzedaży.
Ponadto: strony umowy ustalają, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych , chorób wirusowych w ciągu
trzech dni od zakupu, wymagany jest test na obecność wirusa, a sprzedający odpowiada do wartości szczeniaka w dniu
zakupu. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o złym stanie zdrowia jeśli by powyższe
dolegliwości nastąpiły. W przypadku wystąpienia ciężkiej dysplazji operacyjnej - sprzedawca odpowiada do wartości
szczeniaka. Warunkiem jest w 20-21 tygodniu życia szczeniaka badanie RTG i opis badania przez lekarza
uprawnionego. Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie
unormowanych powyższą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania
sporów, jest Sąd częstochowski. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
…......................................                                                  ........ …..............................................
Sprzedający                                                                                     Kupujący
Szczenię odebrano dnia ............................, zgodnie z warunkami i prawami określonymi w zawartej powyżej umowie.
Dopłacono ...................zł, ...........................................zł
…..............................................                                          …..............................................
Sprzedający                                                                                       Kupujący

    kontakt
    gadu gadu: 9105959
    tel.: +48 666 46 45 40
IMG 3561beti1c1IMG 0066a
IMG 0897IMG 0274aIMG 0899
Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.